چای قوطی C.T.C کنیا

چای C.T.C هل دار

چای C.T.C هل دار
چای سی تی سی (  CTC) یا کله موچه سوفیا ؛ تهیه شده از مرغوب ترین مزارع چای کشور کنیا
قیمت:340,000 ريال 272,000  ریال
نا موجود
چای سی تی سی (  CTC) یا کله موچه سوفیا ؛ تهیه شده از مرغوب ترین مزارع چای کشور کنیا
مشخصات:
درصد تخفیف
نظرات:
هنوز نظری داده نشده است.

متـن نظـر

استفاده از سرویس های سایت را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن موافقم.