چای قوطی شکسته سیلان

چای شکسته سیلان (هل دار)

چای شکسته سیلان (هل دار)
چای شکسته سیلان معطر شده با هل طبیعی
قیمت:360,000 ريال 288,000  ریال
نا موجود
این نوع چای از بهترین چای مزارع سلان تهیه شده و با هل طبیعی معطر شده است .
مشخصات:
درصد تخفیف
نظرات:
هنوز نظری داده نشده است.

متـن نظـر

استفاده از سرویس های سایت را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن موافقم.