چای سوفیا

Loading the player ...

چای C.T.C لایت

چای C.T.C لایت

چای کله مورچه از مرغوب ترین مزارع کنیا


ویژگیها:


1- طعم طبیعی چای کله مورچه

2-رنگ زیاد شرابی گونه چای

3-زوددم ترین چای ( زمان دم کشی 3-5دقیقه)