چای سوفیا

Loading the player ...

چای C.T.C فول

چای C.T.C فول

چای کله مورچه از مرغوب ترین مزارع کنیا

ویژگیها:

1- دارای بالاترین سطح طعم چای کنیا

2-طعم گس بسار جذاب

3-رنگ زیاد شرابی گونه چای

4-زوددم ترین چای ( زمان دم کشی 3-5دقیقه)