چای سلامت سوفیا

Loading the player ...

چای اولونگ

چای اولونگ
oolongدر زبان چینی یعنی اژدهای سیاه در مبارزه با بیماریها این نوع چای در کشور چین از سرشاخه های ترد و لطیف گیاه همیشه سبز Cammellia Sinensis به روش خاص تولید می گردد. از نقطه نظر شدت اکسیداسیون یا تخمیر برگ در فرآیند تولید، سه نوع چای تولید می شود. چای تخمیر یافته کامل یا سیاه، تخمیر نیافته سبز و نیمه تخمیر یافته موسوم به چای اولانگ، میزان رنگ و غلظت، مزه و یا شدت و ضعف اکسیداسیون مواد خام شیمیایی درونی برگها در طی فرآیند فرآوری برگهای سبز چای فرق می کند. چای سیاه اورتدکس و سی می سی در زمره چای تخمیر یافته کامل و چای سبز در زمره چای تخمیر نیافته و چای اولانگ جزء چای نیمه تخمیر یافته در صنعت چای محسوب می شود.

 خواص چای اولانگ :
با نوشیدن روزانه یک الی دو فنجام چای اولانگ مرغوب سوفیا که از بهترین مراکز تولید مشهور چین تهیه شده میتوان از خواص دارویی و درمانی چای سبز و چای سیاه مرغوب و تأثیر اعجاب انگیز آن در پیشگیری از فعالیت مخرب اکثر رادیکال آزاد یعنی عامل اکثر بیماریهای مهلک، بیماریهای قلبی عروقی، انفلونزا، دردهای استخوانی در حفظ سلامت و تندرستی بدن بهره برد. اگر از داروهای شیمیایی برای درمان بیماری خود استفاده می کنید توصیه می شود در مورد نوشیدن هر نوع چای با پزشک خود مشورت کنید.