درخواست استخدام

صفحه اصلی / درخواست استخدام

فرم استخدام:

متقاضی گرامی، لطفاً مشخصات خود را با دقت و کامل در فرم زیر وارد کنید.

نام و نام خانوادگی:*  
تاريخ تولد:*  
شماره‌شناسنامه و محل صدور :*
كد ملي :*  
جنسيت:
وضعيت تاهل:
وضعيت نظام وظيفه:
تعداد افراد تحت تكفل :
آخرین مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته تحصيلی:
معدل آخرین مدرک تحصيلی:
متقاضی کار به عنوان:*  
ميزان سابقه کار مرتبط(سال):
پست الکترونيک:*  
شهر محل سکونت:
نشانی(مثال:شهرک غرب، پیروزی،..؟)
تلفن تماس:
میزان آشنایی با زبان انگلیسی: از 1 - 10
دوره هاي عمومي ، تخصصي و آموزشي گذرانده شده:
مهارتهاي تخصصي (مطالعاتي – اجرايي) :
تاریخ آماده به کار:* مثال:  90/02/20
علت ترک محل کار قبلی:
میزان حقوق درخواستی:  تومان
توضيحات:
فایل رزومه:
 
captcha