آرشیو مقالات

صفحه اصلی / آرشیو مقالات
دسته بندی ها
تاریخ بایگانی
آذر 1394
ارديبهشت 1395
خرداد 1395
bullet 700 ماده مفید شیمیایی در برگهای سبز چای !!
آخرین تحقیقات نشان می دهد در برگ های چای بیش از 700 ماده شیمیایی گیاهی وجود دارد. کافئین , فالونوئیدها , پلی فنل و کاتشین مهمترین مواد دارویی برگ سبز چای محسوب می شود. پلی فنل و کاتشین ها که از گروه فلاونوئیدها هستند , مؤثرترین مواد چای سیاه و سبز را تشکیل می دهند . درگذشته که علم شیمی پیشرفت چندانی نکرده بود , به غلط از کاتشین به نام تانن نام برده می شد. به همین دلیل پزشکان چای را به واسطه تانن که منعقد کننده الیومین است , برای قلب زیان بار می دانستند.
صفحه از 1 موارد در هر صفحه: