درباره چای

صفحه اصلی / مقالات / درباره چای
[آرشیو]
یک نوع چای سیاه دانه باروتی است که از برگهای سبز و لطیف همان گیاه همیشه سبز Cammellia Sinensis به روش صنعتی تولید می گردد. با اختراع این روش فراوری تحول بزرگی در صنعت و بازرگانی و شیوه مصرف ...
چای آشامیدنی معطر و خوش رنگ و گوارائی است که از ریختن آب جوش بر روی برگ های فرآوری شده گیاه همیشه سبز بومی کشور چین، برمه و شمال شرقی هندوستان موسوم به Cammellia Sinensis بدست می اید...
صفحه از 1 موارد در هر صفحه: