فرم اطلاعات مشتری

صفحه اصلی / فرم ها / فرم اطلاعات مشتری

مشخصات حقوقی

نام شرکت/فروشگاه :
شماره ثبت :
تاریخ ثبت :
کد اقتصادی :
نام مدیر عامل :

(لطفا مشخصات مدیر عامل در قسمت مشخصات فردی نوشته شود)

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
شماره ملی :
تاریخ و محل تولد :
سری و سریال شناسنامه :
آدرس محل سکونت :
تلفن :
تلفن همراه :

مشخصات شغلی :

نوع جواز کسب :
شماره جواز :
تاریخ صدور :
تاریخ اعتبار :

آدرس شهر / فروشگاه

استان :
شهر :
خیابان اصلی :
خیابان فرعی :
پلاک :
کد پستی 10 رقمی :
تلفن :
نوع مالکیت :


متراژ :

آدرس انبار

استان :
شهر :
خیابان اصلی :
خیابان فرعی :
پلاک :
تلفن :
کد پستی 10 رقمی

نوع مالکیت

برای ویرایش کلیک کنید


متراژ :