فلسفه وجودی یک سازمان در واقع بیانگر جهان بینی آن و تبیین کننده رفتارهایی است که شرکت فعالیت های خود را بر آن مبنا تنظیم می نماید .  ما بر این باوریم که :

حفظ سلامت افراد جامعه ، توام با  احترام به سلیقه مصرف کنندگان چای در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ما به عنوان یک شهروند حقوقی و مسئول در قبال اجتماعی که در آن به کسب و کار پرداخته ایم  ؛ باید پاسخگوی نیازهای روبه توسعه بازار مصرف چای ، خصوصا در میان نسل جوان بوده  و با ارائه محصولاتی متمایز ؛ سالم ؛ با کیفیت؛ خلاقانه  و روزآمد ، رسالت خود را در این زمینه به انجام رسانیم.