منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentsofiatea.com10/20/2019 2:39:40 AMfaدرمان سیاهی دور چشم با چای سوفیا1396/03/28http://www.sofiatea.com/fa/news/درمان-سیاهی-دور-چشم-با-چای-سوفیا1396/03/28مراسم قرعه کشی سپاس چای سوفیا1395/09/29http://www.sofiatea.com/fa/news/مراسم-قرعه-کشی-سپاس-چای-سوفیا1395/09/29قرعه کشی بزرگ سپاس چای سوفیا1395/09/24http://www.sofiatea.com/fa/news/قرعه-کشی-بزرگ-سپاس-چای-سوفیا1395/09/24آیا میدانستید چای سیاه سوفیا چه خواصی دارد؟1395/03/19http://www.sofiatea.com/fa/news/آیا-میدانستید-چای-سیاه-سوفیا-چه-خواصی-دارد؟1395/03/19آغاز جشنواره سپاس سوفیا1395/02/18http://www.sofiatea.com/fa/news/آغاز-جشنواره-سپاس-سوفیا1395/02/18اسامی برندگان اولین جشنواره قرعه کشی سوفیا1395/02/18http://www.sofiatea.com/fa/news/اسامی-برندگان-اولین-جشنواره-قرعه-کشی-سوفیا1395/02/18چای سفید و فواید درمانی 1395/02/20http://www.sofiatea.com/fa/news/چای-سفید-و-فواید-درمانی1395/02/20